شیطان جهت به دام انداختن شکار خود روشهای مختلفی دارد که یکی از ان روشها روش گام به گام و یا بعبارت دیگر روش قدم به قدم است که در قرآن تحت عنوان خطوات شیطان نام برده شده است و بشرا متوجه این خطر کرده است پنج مورد در قرآن خطوات شیطان ذکر شده و نهی کرده بشر و مومنین از گام نهادن بجای گام شیطان.

شیطان در کمین طمعه خود که قرار میگیرد و او را اسیر خود میکند اول زشتی کار را از چشم او مخفی میکند بعد خلافهای بزرگ را کوچک جلوه میدهد تا او را به خلاف و گناه معتاد بکند و او را در سراشیبی سقوط قرار می دهد.لذا امیر المومنین صلوات الله علیه می فرماید:از راه ها و پله های شیطان و از سراشیبی ها و پرتگاه های او بپرهیزید. در شکم های خودتان لقمه حرام وارد نکنید همانا شما در برابر نگاه خدایی هستید که گناه را بر شما حرام کرده و راه های طاعت را برایتان آسان و هموار ساخته است.


شکلک های محدثه