"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> ❤ ❤عشق نـפּـشتـہ هایۓ براۓ خدا ❤ ❤ - مطالب صله رحم
❤ ❤عشق نـפּـشتـہ هایۓ براۓ خدا ❤ ❤

بارالهــــــــا ... گاهی میان وسعت دستان خالی ام حس می كنم تمام دار و ندارم نگاه توست ...

1- حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) بعضی از فرزندان خود را مخاطب ساخت و فرمودند: فرزند عزیز متوجه پنج گروه باش که با آنان مجالست نکنی، هم کلام نشوی، و در مسافرت با آنها رفاقت ننمایی. عرض کرد پدر جان آنان کیانند؟ حضرت امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: از مجالست دروغ ساز پرهیز کن، چه او مانند سرابی است که مطالب را برخلاف واقع نشان می دهد. دور را در نظرت نزدیک و نزدیک را دور جلوه می دهد. از رفاقت با گناهکار و لاابالی اجتناب کن زیرا او تو را به بهای یک لقمه یا کمتر از آن می فروشد. از رفاقت بخیل پرهیز نما که او در ضروری ترین مواقع احتیاج، تو را یاری نخواهد کرد. از رفاقت با احمق اجتناب کن که او نفعت را اراده می کند و از نادانی به تو ضرر می زند. از مصاحبت کسیکه قطع رحم کرده است بپرهیز که در کتاب آسمانی مورد لعن و نفرین قرار گرفته است.

منبع : تحف العقول ، ص 279

2- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه برای خدا و به قصد صله ی رحم ازدواج نماید پروردگار جهان او را به تاج بزرگی و عظمت، مفتخر و سرافراز خواهد ساخت.

منبع : وسائل،کتاب نکاح، باب استحباب تزویج المراة لدینها و صلاحها...، ص5

3- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرمودند: مردی صله کند و از عمرش سه سال مانده باشد، خدا آن را سی سال سازد، خدا هر چه خواهد کند.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 445

4- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: صله ارحام عمل را پاک و پرثواب تر کند و اموال را فزاید و دفع بلا کند و حساب را آسان کند و مرگ را پس سازد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 447

5- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: به حاضر و غائب امتم تا آنها که در پشت مردان و رحم زنانند تا قیامت سفارش می کنم که صله ی رحم کنند و اگر چه تا یک سال راه از او دور باشد، زیرا این کار از دیانت است.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 447

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: صله ی ارحام خلق را خوش کند و دست را باز کند و ذات را پاکیزه کند و روزی را بیفزاید و مرگ را پس اندازد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 447

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: نخست سخنگوی اعضا تن در روز قیامت رحم است، گوید: پروردگارا هر که مرا در دنیا پیوسته امروز تو با او پیوند و هر که مرا قطع کرده امروز تو از او ببر.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 449

8- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: رحم روز قیامت به عرش آویزان است و می گوید : بار خدایا هر که مرا پیوسته با او پیوند و هر که مرا قطع کرده از او ببر.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 449


9- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: صله ی رحم خوش خلقی آورد، و دست را باز کند و ذات را پاک کند و روزی را بیفزاید و مرگ را پس اندازد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 451

10- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: صله ی رحم کارها را پاک و فزون کند و بلا را بگرداند و اموال را بیفزاید و عمر را بلند کند و روزی را فراوان کند و نزد خانواده محبوبیت آورد ، باید تقوی از خدا پیشه کند و صله ی رحم نماید.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 451

11- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: صله ی رحم و خوش همسایگی خانه ها را آباد کنند و عمرها را بیفزاید.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 451

12- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: شتابانترین خیرها در ثواب ، صله ی رحم است.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 451

13- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: هر که پس افتادن مرگ و فزون روزی خوش آید باید صله ی رحم کند.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 451

14- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: ما ندانیم چیزی در عمر فزاید جز صله ی رحم تا این که مردی را سه سال عمر مانده و چون بسیار رحم پرور است خدا سی سال به عمرش افزاید و آن را سی و سه سال سازد و بسا مردی که سی و سه سال عمر دارد و قاطع رحم است( و رحمکش است) خدا سی سال از عمرش بکاهد و آن را سه سال سازد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 453

15- عبدالله بن سنان گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفتم: به راستی برای من عموزاده ای است که با او پیوندم و او از من ببرد، با او پیوندم و او از من ببرد، تا قصد کردم در برابر قطع رحم او قطع رحم کنم و از او پیوند خود را ببرم آیا به من اجازه بریدن از او را می دهی؟ فرمودند : به راستی که هر گاه تو با او پیوندی و او از تو ببرد خدا عزوجل به شما هر دو پیوندد و اگر تو از او ببری و او هم از تو ببرد ، خدا هم از هر دوی شما ببرد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 459

16- از جهم بن حمید گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفتم: من خویشانی دارم که هم مذهبم نیستند، آیا حقی برمن دارند؟ فرمودند: آری حق را چیزی نمی برد و هرگاه با تو مذهب باشند، دو حق دارند، حق خویشی و حق مسلمانی.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 463

17- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: به راستی صله ی رحم و احسان حساب را آسان کنند و از گناهان نگه دارند، با خویشان خود صله ی رحم کنید و به برادران خود احسان کنید ولو به سلام کردن خوب و جواب دادن خوب باشد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 463

18- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: صله ی رحم روز قیامت حساب را آسان کند و آن عمر را دراز کند و از مرگ بد حفظ کند و صدقه دادن در شب خشم خدا را خاموش کند.

منبع : اصول کافی جلد 4 ، ص 463

19- امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : به راستی صله ی رحم کردارها را پاک نماید و به اموال برکت افزاید و حساب را آسان کند و بلا را برگرداند و در روزی بیفزاید.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 465

20- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: کسی که با خویشاوندانش ارتباط نداشته باشد، تقوای الهی را مراعات نکرده است.

منبع: عیون،ج1،ص258

21- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: صله رحم اعمال را پاک می گرداند، و داراییها را فزونی می بخشد، بلا را دور می گرداند، حسابرسی [در قیامت] را آسان می کند و مرگ را به تاخیر می اندازد.

منبع : الکافی 2/150

22- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: صله ی ارحام و دیدار خویشاوندان، زمان مرگ را به تأخیر می اندازد و محبت خویشاوندان را جلب می کند.

منبع: مسند،ج1، ص266

23- حضرت امام صادق(علیه السّلام) می فرمودند: به دیدن هم بروید، زیرا دیدار شما زنده کردن دلهای شما است و یادآوری احادیث ما. و احادیث ما شما را به هم مهربان می سازند و اگر بدان عمل کنید، راه راست یابید و نجات یابید و اگر آنها را واگذارید گمراه و هلاک شوید، بدان ها عمل کنید که من ضامن نجات شمایم.

منبع: اصول کافی،ج4، ص 553
نوشته شده در دوشنبه 30 شهریور 1394 ساعت 07:39 ب.ظ توسط ᗰᗩᖇᎩᗩᙢ نظرات | |
پیوند خویشاوندی تنها به بستگان خوب و با ایمان اختصاص ندارد، بلکه وظیفه ای اخلاق و الهی است که فراگیر است، از این رو چنانچه پدر و مادر و دیگر خویشاوندان، مۆمن نیز نباشند احترامشان لازم و بر رفع نیازهای آنان تأکید شده است؛ لیکن این ارتباط تا جایی است که به دیگر احکام دین آسیبی نرسد؛ ولی اگر بر اثر این ارتباط، دیگر احکام دین در خطر قرار گیرد نه تنها ارتباط با غیر متدیّنان لازم نیست بلکه جایز هم نیست.

خدای سبحان فرمود: سفارش ما به انسان این بود که به وی فرمان دادیم که پدر و مادرت را سپاسگزار باش، همان گونه که فرمانش دادیم که مرا شکرگزار باش؛ مبادا فرمان نبری و سپاسگزاری نکنی، که بازگشت همگان به سوی من است. و اگر پدر و مادرت تلاش کردند که چیزی را که بدان علم نداری شریک من سازی، از آنان پیروی مکن. البته در کارهای دنیا با آنان به نیکی معاشرت کن

امام صادق (ع) فرمود:  مردی نزد رسول خدا(صلی الله علیه و آله) آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! خویشاوندانی دارم که جز ستم، قطع رحم و دشنام من، کاری نمی کنند، آیا آنان را رها کنم؟ فرمود: در این صورت خدا همه شما را ترک خواهد کرد. پرسید: پس چه کنم؟ فرمود: با کسی که پیوند خود را با تو گسسته پیوند برقرار کن و به آن که تو را محروم ساخته عطا کن و از آنچه که بر تو ستم کرده در گذر. هرگاه چنین کردی خدا در برابر آنان پشتیبان تو است.

اگر یکى از اقوام انسان مرتکب معصیت شود و نسبت به رعایت مسائل دینی لا أبالی باشد، تکلیف ما نسبت به او این است که با امر به معروف و نهی از منکر، او را هدایت کنیم. ولی اگر این کار تأثیری نداشت در صورتی می توانیم با او قطع رابطه کنیم که احتمال دهیم این کار موجب تنبه او و دوری از ارتکاب معصیت مى‏شود، و در غیر این صورت، قطع رحم جایز نیست؛زیرا چه بسا او از این قطع رابطه سوء استفاده کرده و مرتکب گناهان بیشتری شود.

نوشته شده در پنجشنبه 26 شهریور 1394 ساعت 10:12 ق.ظ توسط ᗰᗩᖇᎩᗩᙢ نظرات | |

صله رحم یعنى پیوند با خویشاوندان، که گاه با دیدار آنها حاصل مى شود، و گاه با نامه، یا تلفن، یا دعوت از آنان، یا طرق

دیگر. پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) پیرامون آثار صله رحم و قطع رحم مى‏ فرماید: کسی که از عمرش جز سه سال

نمانده باشد، با صله رحم، خداوند عمرش را به سی و سه سال، امتداد می بخشد.


معنای صله رحم در لغت

رحم در لغت و عرف به معناى نزدیکان و بستگان است و در اصطلاح فقه نیز بر اساس قول بعضی از فقها همان معناى

لغوى است؛ یعنى مطلق نزدیکان و بستگان البته با این قید که نسبی باشند نه سببی، چه مذکر باشند و چه مۆنث، جزء ورثه

باشند یا نه، محرم باشند یا غیر محرم، مسلمان باشند یا کافر، از طرف پدر باشند یا مادر، یا هر دو. البته لازم است که از

نظر نسبى بسیار دور نباشند تا مردم آنها را از اقوام و ارحام شخص بدانند و گرنه باید گفت همه انسان‏ها از اقربا و بستگان هم هستند؛ بر اساس این نظر، میزان و معیار در تمامى این موارد عرف است.

صله رحم سفارش اکید پیامبر اعظم(ص)
در اهمیت صله رحم همین بس که پیامبر اکرم(ص)، همه انسان‌ها را به صله رحم سفارش کرده است؛ هر چند که در این

مسیر سختی‌های فراوانی ببینند و راه‌شان از یک‌دیگر بسیار دور باشد. هم‌چنین صله رحم را بخشی از دین دانسته و

فرموده­‌اند که هر کس آن را به‌ جا نیاورد دین او ناقص است. جابر از حصرت باقر(ع) روایت کرده که رسول خدا(ص) فرمود­ه­‌اند:


«به حاضر و غایب امتم و به کسانی که در پشت مردان و رحم زنان هستند (آن‌هایی که هنوز به دنیا نیامده­‌اند) تا روز قیامت

سفارش می­‌کنم که صله رحم را به جا آورند، اگر چه راه‌شان به سوی هم‌دیگر یک سال فاصله داشته باشد؛ زیرا صله رحم از دین است.»
نوشته شده در چهارشنبه 25 شهریور 1394 ساعت 01:18 ب.ظ توسط ᗰᗩᖇᎩᗩᙢ نظرات | |

اجتماعی زیستن انسان از ضروریات اجتناب ناپذیر اوست در میان موجودات اجتماعی با توجه به ویژگی آزادی و

انتخابگری انسان ساختار زندگی اجتماعی او می تواند بر اساس ارزشها و زیبائیها استوار گردد بگونه ای که مردم

از زیستن درکنار یکدیگر لذت برده و افتخار همسایگی ، همکاری ، همشاگردی ، همخدمتی، همسنگری و پیوند

اجتماعی را داشته باشند و این با گذشت از خویشتن و در پیوستن به مردم و پا نهادن بر منیتها بدست می آید و

از مؤثرترین عوامل در رسیدن به چنین جایگاه اجتماعی صله رحم و تقویت روزبه روز پیوند خانوادگی می‌باشد که سنگ زیرین روابط اجتماعی می‌باشد .

امام صادق( فرمودند :

صله رحم سبب دارا شدن صفت جمیله حسن خلق و سخا و کرم می‌شود ( زیرا برای انجام این تکلیف مهم الهی

ناچار است که در معاشرت ارحام رعایت حسن سلوک را بنماید و پس از تمرین و و ممارست دارای ملکه حسن

خلق می‌شود حتی نسبت به دیگران و همچنین به برکت صله رحم و تکرار آن دارای ملکه سخا و جود می‌شود و از

مرض مهلک بخل نجات پیدا می‌کند) و نیز نفسش از مرض کینه و حسد پاک می‌شود و از بلای دشمنی با خلق

راحت می‌شود (چون به سبب صله رحم محبوب نزدیکان بلکه سایر خلق شده و از شر آنها در امان خواهد بود)‌

برای اطلاع بیشتر به کتاب گناهان کبیره ج 1 ص 72 اثر استاد شهید دستغیب مراجعه فرمایید .


نوشته شده در سه شنبه 24 شهریور 1394 ساعت 03:39 ب.ظ توسط ᗰᗩᖇᎩᗩᙢ نظرات | |


کد آهنگ - سیب سفید | سبزوار - شیشه دکوراتیو - رستوران - آموزشگاه - جشن تولد - سلامت - دکوراسیون مغازه - تک تاز بلاگ